• EUR: 37,70

Наша продукція на об'єктах

 • image 1
 • image 2
 • 3.png
 • image 4
 • image 5
 • image 6

Новини

все новости
 • 02
  09

  НАМ 21!

  Цьогоріч група компаній «ЕТНА» святкує свій 21 День народження!
  Хочемо висловити слова подяки тим, хто протягом стількох років робить свій вибір на нашу користь , працює разом з нами та дає можливість рухатися вперед.
  Ми розуміємо, наскільки важливо у цей складний час працювати, приносити користь нашій державі та підтримувати українську армію, яка героїчно відстоює право на наше незалежне майбутнє.
  Саме тому ми постійно підтримуємо ЗСУ: перераховуємо на їх потреби 1% від об’єму реалізації, купуємо необхідне спорядження та надаємо гуманітарну допомогу підприємствам, що постраждали внаслідок бойових дій.
  Група компаній «ЕТНА» робить все можливе для наближення нашої перемоги! Віримо, що зовсім скоро настане той час, коли ми будемо жити під мирним небом на нашій незалежній українській землі!
  Слава Україні!

Про компанію

У 2021 році група компаній «ЕТНА» відсвяткувала свій 20-річний ювілей. За роки існування ми з невеликої команди однодумців виросли до групи компаній, яка займається не лише імпортом та продажем обладнання, а й розробляє та впроваджує проєкти, пов'язані з енергозбереженням.

На сьогоднішній день питання енергоефективності та енергозбереження стають все більш актуальними, адже в сучасному світі виграють не ті країни, які мають енергію, а ті, які можуть ефективно її використовувати. «ЕТНА» активно сприяє благополуччю майбутніх поколінь, тому стійкість, соціальна та екологічна відповідальність є для нас важливими складовими. Таким чином, ми пропонуємо рішення, спрямовані на підвищення енергетичної ефективності, розробляємо та впроваджуємо новітні технології, спираючись на законодавчі норми та вимоги. Підтвердженням цього є отриманий нашим виробництвом сертифікат ISO 14001 та сотні проектів, реалізованих нами у цьому напрямку.

Наша місія
 – збереження енергії та правильне її використання.

Група компаній «ЕТНА» знаходится у постійному розвитку та пошуку нових сфер діяльності, тому у 2021 році ми відкрили ще один напрямок – обслуговування теплових пунктів та насосних станцій.

За роки роботи ми налагодили тісне співробітництво з найкращими європейськими виробниками та отримуємо від них ексклюзивні умови для роботи, які, у свою чергу, надаємо клієнтам. Серед наших партнерів – ZETKAMA, T.I.S., F.I.V., ITAP, BROEN, CLORIUS, TEMPER, BELIMO, Danfoss, Grundfos, а також компанія з повним циклом виробництва в Європі Fucoli-Somepal, яка у 2021 році відсвяткувала ювілей – 75 років з моменту заснування.

75-річний досвід, постійне прагнення до досконалості та власна стратегія робить сьогодні FUCOLI-SOMEPAL однією з небагатьох компаній, які можуть з упевненістю заявити, що їхня продукція 100% виготовлена ​​в Європі. Їхні технологічні рішення представлені у більш ніж 50 країнах і використовуються у глобальному масштабі. FUCOLI-SOMEPAL є екологічно сертифікованою компанією, тому у своєму виробничому процесі використовує 100% відновлювану енергію. Вся продукція виробляється відповідно до найвищих стандартів якості та визнана багатьма міжнародними організаціями, такими як: AENOR (Іспанія), СERTIF (Португалія), KIWA (Нідерланди), RINA (Італія).

Забруднення навколишнього середовища в розвинених країнах світу є предметом особливої ​​уваги з боку як громадськості, так і державних органів, тому лише спільними зусиллями ми зможемо зробити нашу енергетичну галузь безпечнішою та відновити баланс між захистом довкілля та економічними потребами держави.
В 2021 году группа компаний «ЕТНА»  отпраздновала свой 20-летний юбилей. За годы существования мы из небольшой команды единомышленников выросли в группу компаний, которая занимается не только импортом и продажей оборудования, но и разрабатывает и внедряет проекты, связанные с энергосбережением.

На сегодняшний день вопросы энергоэффективности и энергосбережения становятся все более актуальными, ведь в современном мире выигрывают не те страны, которые обладают энергией, а те, которые могут эффективно ее использовать. «ЕТНА» активно способствует благополучию будущих поколений, поэтому устойчивость, социальная и экологическая ответственность являются для нас важными составляющими. Таким образом, мы предлагаем решения, направленные на повышение энергетической эффективности, разрабатываем и внедряем новейшие технологии, опираясь на законодательные нормы и требования. Подтверждением этому является полученный нашим производством сертификат ISO 14001 и сотни проектов, реализованных нами в этом направлении.

Наша миссия
 – сохранение энергии и правильное ее использование.

Группа компаний «ЕТНА» находится в постоянном развитии и поиске новых сфер деятельности, поэтому в 2021 году мы открыли еще одно направление – обслуживание тепловых пунктов и насосных станций.

За годы работы мы наладили тесное сотрудничество с лучшими европейскими производителями и получаем от них эксклюзивные условия для работы, которые, в свою очередь, предоставляем клиентам. Среди наших партнеров – 
ZETKAMAT.I.S., F.I.V., ITAPBROEN, CLORIUS, TEMPERBELIMODanfossGrundfos, а также компания с полным циклом производства в Европе Fucoli-Somepal,в 2021 году отпраздновавшая юбилей – 75 лет с момента основания.

75-летний опыт, постоянное стремление к совершенству и собственная стратегия делает сегодня FUCOLI-SOMEPAL одной из немногих компаний, которые могут с уверенностью заявить, что их продукция 100% изготовлена ​​в Европе. Их технологические решения представлены в более чем 50 странах и используются в глобальном масштабе. FUCOLI-SOMEPAL является экологически сертифицированной компанией, поэтому в своем производственном процессе использует 100% возобновляемую энергию. Вся продукция производится в соответствии с самыми высокими стандартами качества и признана многими международными организациями, такими как: AENOR (Испания), СERTIF (Португалия), KIWA (Нидерланды), RINA (Италия).

Загрязнение окружающей среды в развитых странах мира является предметом особого внимания со стороны как общественности, так и государственных органов, поэтому только совместными усилиями мы сможем сделать нашу энергетическую отрасль более безопасной и восстановить баланс между защитой окружающей среды и экономическими потребностями государства.
Menu

Наші партнери